Talare

 
 
david
DET EGNA ANSVARET, David Lega

David Lega föddes med en grav funktionsnedsättning. Detta till trots har han gjort en otrolig resa som VM guld medaljör, entreprenör och föreläsare. Föreläsningen DET EGNA ANSVARET utmanar och är en inspirationskälla till att på allvar leta efter det som är positivt.

Utgångspunkten är fyra ben som David utvecklar; kärlek, stöd, krav och beröm. Lega tar även upp ämnen som självkänsla och självförtroende från ett nytt och personligt perspektiv.

Tack vare Davids egna prestationer, trots lindrigt sagt tuffa förutsättningar, får hans ord hög kredibilitet. Med stor självdistans, mycket humor och värme förmedlas en ovanligt optimistisk syn på livet, som smittar av sig.

www.lega.se

 
 
gorgen
VÅGA VARA BÄST, Jörgen Oom

Jörgen Oom är legitimerad psykolog med specialistutbildning inom attitydpåverkan, kommunikation och hypnos. Kan man tillåta vilka attityder som helst? Hur viktigt är det med rätt mental inställning? Får man vara bäst? Jörgen är en utmanande föreläsare som går rakt in i hetluften och vågar ställa de frågor som alla vet är viktiga, men som man inte alltid vet hur man ska relatera till. Med stor humor beskriver Oom situationer som alla känner igen sig i och konkretiserar därigenom budskapet på ett mycket engagerande sätt. Han lyfter fram vad en framgångsrik företagskultur bör innehålla i form av arbetsglädje, engagemang, konkreta mål, att våga ta initiativ, humor och stolthet.
Jörgens egna ord, ”Jag brukar säga att det gäller att prata lika mycket till hjärtat som till hjärnan hos människor om man vill skapa motivation. Därför arbetar jag mycket med bilder, historier, enkla modeller och framför allt med framgångsexempel från flera av de företag jag arbetat med.”

www.peakmotivation.com

 
 
SERVICE ÄR KOMMUNIKATION, PG Wettsjö

PG Wettsjö är en av Sveriges mest erfarne förläsare inom ämnena kommunikation, försäljning och kundservice. Att hans teorier fungerar i praktiken, bevisar inte minst att hans utbildningsföretag EQP erhöll Dagens Industris gasellpris år 2007. I föreläsningen SERVICE ÄR KOMMUNIKATION visar PG på sambandet mellan service och kommunikation. Vad är konsekvenserna av dålig service? Vad är bra service? Hur agerar en bra lyssnare? På vilket sätt påverkas vi av vår omgivning och våra vanor? PG svarar på dessa och flera andra frågor samtidigt som han ger verktyg och förklarar sammanhangen. Med PG’s egna ord ” "Gott humör ger gott resultat och gott resultat ger gott humör".

 
 
DITT MOUNT EVEREST, Fredrik Sträng

Fredrik Sträng är äventyraren, föreläsaren och dokumentärfilmaren som redan som sjuåring drömde om att klättra de högsta bergen i världen. Nu gör han drömmarna till verklighet och i föreläsningen DITT MOUNT EVEREST berättar Fredrik om lärdomarna från de extrema utmaningar som hör till bergsbestigning och hur väl de kan appliceras i vilka situationer som helst där vi av olika skäl vill bestiga berg av andra slag. Ledord är teamwork, målmedvetenhet, att komma igen, attityd och vikten av mental styrka. Med Fredriks egna ord, ”Det viktiga är inte hur man har det, utan hur man tar det” och ”Vill du klättra berget eller få det klättrat?”

 
 
henrik
UTVECKLAS MED KRITIK, Annika R Malmberg

Annika är en mycket uppskattad föreläsare med lång erfarenhet med fokus inom team/ledarskap, kommunikation/samarbete och service/kundvård. Hennes förmåga att vara både professionell och personlig väcker uppskattning och intresse, vare sig det är på managementnivå eller i produktionen. Kärnan i Annikas föreläsningar är att "öppna upp" företag och organisationer. Ett specialist område är att ge och ta kritik. Annika är ackrediterad på kommunikations-verktyget Insights Discovery och kryddar ofta sina framträdanden med träffsäkra illustrationer om hur vi människor ofta krockar med våra motsatta stiltyper. Genom åren har hon tränat och inspirerat tusentals personer till ökad personlig framgång och bättre konkreta resultat för de uppdragsgivare hon engagerat sig för, förutom i Sverige även i Belgien, Holland, Luxemburg och Ryssland.

www.annikarmalmberg.se

 
 
anders

LOCKA FRAM DITT BÄSTA JAG, Anders Haglund

Anders är en av Sveriges absolut främsta inom personlig utveckling och prestationspsykologi. Han delar med sig av värdefull kunskap om hur du kan fungera optimalt, både på jobbet och i privatlivet. Det som tidigare verkat svårt eller omöjligt blir plötsligt ganska enkelt. Anders kombinerar kompetens från många olika områden och utvecklar smarta lösningar för livet, som omgående ger effektiva resultat. Fokus är det personliga planet, då ingenting påverkar affärsverksamheten mer än hur de människor den bygger på mår och därmed reagerar.
Med Anders egna ord, ” Vi lever i en tid av fantastiska möjligheter och stora utmaningar, men har vi verkligen den livskvalitet som vi eftersträvar? För att skapa det liv som vi förtjänar och drömmer om, så måste vi göra saker annorlunda. Mitt mål är att inte bara förmedla kunskap på ett underhållande sätt utan att även se till att den används. Det är där den verkliga kraften sitter.”

www.lifevision.se

 

 
lotta
ÖVERTYGANDE RETORIK, Lotta Juhlin

Lotta Juhlin är talpedagog, författare och föreläsare. Hon är expert inom röst- och kroppsspråksteknik, retorik, presentationsteknik och kvinnligt/manligt språk och beteende. Hur låter du och hur ser du ut när du talar eller presenterar? Bredvidbudskapen – rösten och kroppsspråket – har för det mesta hela 90% betydelse för genomslagskraften i det du vill säga.

Konsten att kommunicera blir allt viktigare både i interna och externa situationer. Företag och organisationer ser ofta kommunikations-kompetensen som ett konkurrensmedel och därför är Lotta Juhlins kunskap och erfarenhet så rätt i tiden. I föreläsningen ÖVERTYGANDE RETORIK berättar Lotta om olika sätt att kommunicera och hur detta påverkar presentationen och samarbetet. Du får verktygen till en smidig kommunikation i presentationer och samtal både i interna och externa sammanhang.

Syftet är att du ska kunna hitta, nyttja och utveckla dina egna resurser, så att man hör vad du säger och förstår vad du menar. Med humor, känsla och en fenomenal förmåga att härma dialekter fängslar Lotta och berör sina åhörare.

www.juhlinjuhlin.se

 
 
henrik
FRAMÅT, Henrik Bunge

Vd på Adidas Norden

Henrik utmanade tillsammans med två vänner äventyrarna Ola Skinnarmo och Göran Kropp att skida till Nordpolen utan yttre hjälp. Det resulterade i en resa under extrema förhållanden där teamet och attityden blev helt avgörande. Berättelsen om de över 1000 kilometrarna i ned till minus 50 grader är inte bara en spännande äventyrsberättelse utan minst lika mycket en källa till kunskap om vad som krävs för att lyckas med att nå sina mål. Henrik är en mycket engagerande person som med sina unika erfarenheter påvisar vikten av rätt mental inställning för att lyckas.

 

 
emma
FRÅN VILJA TILL VANA, Emma Pihl

Emma Pihl har en bakgrund som leg. sjuksköterska och har en examen i social antropologi. Beteendeförändringar har varit en röd tråd i hennes utbildningar och yrkesroller. Emma har engagerat sig mycket i förändringsprocesser och har praktiska och konkreta verktyg för hur man kan ta sig från att vilja till en vana.

Hennes bok ”Vinn din egen tävling” har fått stort gensvar. Emma är en uppmuntrande och energigivande person som inte nöjer sig vid att stanna vid teoretiska resonemang utan utmanar till konkret utveckling och genomförande. Hennes personliga bakgrund i en utsatt situation som tonåring, ger tyngd till orden, hennes unga ålder till trots.

Föreläsningen FRÅN VILJA TILL VANA har ett fokuserat ämne och budskap – hur man framgångsrikt tar sig igenom en personlig förändringsprocess. Verktygen fungerar lika väl för en organisatorisk förändring och oavsett om det är inre eller yttre omständigheter som är orsaken.

www.emmapihl.com

 

 
gillis
SE MÄNNSIKAN, Gillis Herlitz

Gillis Herlitz är en av landets mest efterfrågade folklivsforskare. Han är omtyckt för att han lyckas ge struktur på det som många tänker idag och presenterar praktiska lösningar. Gillis har mångårig praktisk erfarenhet av att arbeta med frågor som rör mänskliga relationer och vad som krävs för att en organisation skall nå fram till "den goda arbetsplatsen”. En av hans specialiteter är kulturskillnader, både på enskilda arbetsplatser och i internationella sammanhang.

I sina föreläsningar poängterar han det egna ansvaret, det man gör och inte gör i kontakten med sina arbetskamrater. Det som idag sammanfattas som medarbetarskapet. Han talar om fördomar som hinder och om möjligheter i att arbeta med människor som inte tycker likadant.

Att bli sedd är ett av de mest grundläggande mänskliga behoven och anses av en del som enbart chefens ansvar. Gillis utmanar det synsättet och bjuder in alla att börja se sina kollegor med allt det goda som det medför.

 

 
sussanne
HAR DU BESTÄMT DIG, Susanne Pettersson

Med sitt ursprung i idrottsvärlden som elitidrottare inom tennisen ör Susanne idag idrottspsykologisk rådgivare för Riksidrottsförbundet. Susanne Pettersson är en mångårig konsult, coach, inspiratör, författare och föreläsare med fyra fokusområden;

- Ta fram kraften inom dig!

- Framgångsrikt Ledarskap!

- Ta fram kraften i teamet!

- Ta fram kraften i organisationen!

Susanne Pettersson är en av Skandinaviens ledande konsulter inom förändringsarbete på nivåerna;

- Individ

- Team

- Organisation

Som kommunikolog är Susanne specialtränad att känna igen vilka nycklar som leder till framgång respektive misslyckande, oavsett bransch och systemnivå, samt vilka förändringar som ska till för att det ska bli succé! Susanne leder sedan individer, team och organisationer till bestående förändringar! Susanne är författare till succéboken ”Leda med förtroende” och med författare till Svenska Friidrott- och Golfförbundets Ledarskapsböcker.

www.susannepettersson.com

 
 
stefan
OPTIMERA DIN POTENTIAL, Stefan Sebö

Stefan Sebö är en av Sveriges mest erfarna inspiratörer med ett brinnande intresse att optimera och utveckla människor, företag och organisationer. Med Stefans egna ord, ”Efter alla års arbete vet jag vilken oerhörd kraft och potential som finns inom oss. Frågan är varför inte fler tar vara på den inneboende kunskap och förmåga vi alla har. Svaret är helt enkelt att vi aldrig har lärt oss att ta vara på oss själva och att utveckla det vi har. Brist på självförtroende och självkänsla sätter direkt begränsningar. Hur många gånger har du inte hört människor säga "inte kan väl jag det" och så kommer alla ursäkter; "jag har inga förutsättningar", "jag har inte den utbildningen", "jag är för gammal/ung", "jag har inte de kunskaperna som behövs", "jag har inga pengar" osv. Ursäkter som vi gömmer oss bakom men knappast för oss framåt. ” Stefan fokuserar på att frigöra de latenta krafterna som finns i oss och som kan få oss att ta alla de nödvändiga stegen till ett bättre liv och ett framgångsrikare arbete. Sebö är även en av Sveriges ledande författare inom personlig utveckling. Stefans senaste bok, RESULTAT, är sannolikt den mest kompletta bok som författats i ämnet i Sverige.

www.sebo.se

 

 
yannik
ENSAM ÄR INTE STARK, Yannick Tregaro

Yannick är en av Sveriges mest framgångsrika idrottstränare som utmärkt sig tillsammans med flera svenska friidrottare, däribland Christian Olsson och Emma Green han har under flera år tränat Kajsa Bergqvist. Få kan så engagerat som Yannick utveckla gruppens betydelse, men även individens betydelse för gruppen. Glädje och ett mått av galenskap kan tillskrivas Tregaros signum. Han beskriver på ett personligt och konkret sätt hur han utvecklats som tränare och coach och lämnar många goda råd på vägen. Yannick har skrivit boken ”Hopp och kärlek”. Att idrotten är den bästa källan för näringslivet att hämta kunskap om coachning, framgår tydligt efter att ha lyssnat på Tregaro.

www.yannicktregaro.se

 
 
olof

DET BLIR ALLTID SOM MAN TÄNKT SIG, Olof Röhlander

Olof Röhlander är Licensierad Mental Tränare, Diplomerad Målbildstränare och certifierad coach. Olof är även ordförande i Riksförbundet för mentala tränare och är tidigare elitspelare och elitserietränare i bordtennis. Han är mental coach för Svenska Bordtennislandslaget och har figurerat mycket i media, bland annat i samband med ett mycket uppmärksammat golfprojekt i mental träning. Olof blandar tändande teorier kring mål med såväl tankeexperiment och övningar där deltagaren får med sig nyttiga verktyg som sen kommer att kunna vara till nytta för resten av livet. En föreläsning med Olof är en garanterad energi höjare, räkna med många tankeställare och roliga experiment! Olof delar med sig av erfarenheter som mental tränare och personlig coach samt sin tid som elitspelare och elitserietränare, blandat med sina intervjuer med t ex Jan-Ove Waldner och andra som har ’det rätta tänket för att prestera på topp’! Genom ett interaktivt förhållningssätt blir innehållet lättare att minnas och därför enklare för medarbetarna att applicera i sitt eget liv och i arbetssituationer. Olofs tre huvudpunkter är Mental Coaching, Målprogrammering och Mental Styrketräning.'

www.olofrohlander.se

 

 
nigel
RE:THINK, Nigel Barlow

Nigel Barlow is a lecturer and author on innovation and creativity. The lecture RE-THINK can be applied to topics as diverse as Strategic Development, Individual and Corporate Innovation, The Customer Experience, Markets, Brands, Leadership, and People Development.

- How can innovation support differentiation?
- How does creativity enhance the competitive advantage?
- Can experience be a limitation?
- Is curiosity important?

Nigel provides several very useful tools to enable us really think differently, not only for the sake of it, but to improve and develop. RE-THINK is designed to provoke your creative self into coming up with the answer you already have inside you. Nigel Barlow has helped many of the world’s leading organizations on every continent to rethink their lives and businesses. With his own words; “What does it take to really wake ourselves up and see more possibilities than we ever knew were there?”